Uszkodzenia uszczelek pod głowicą

Silnik spalinowy współczesnych pojazdów samochodowych ma bardzo skomplikowaną i złożoną budowę. Składa się on z kilku współpracujących ze sobą systemów (smarowania, chłodzenia itp.), których poprawność działania każdego z nich ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pozostałych. W związku z zachodzącymi w nich różnymi procesami, konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania całego silnika zapewnienie szczelności zastosowanych w nim połączeń.

Utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia sprężania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach przed zapłonem jest podstawą działania silnika spalinowego, dlatego też jakiekolwiek zmiany wartości ciśnienia w tym zakresie zdecydowanie pogarszają warunki występowania zapłonu, a tym samym i pracy całego silnika. Konieczne dla prawidłowego działania całej jednostki napędowej jest również poprawne funkcjonowanie (utrzymywanie szczelności) wszystkich pozostałych układów ciśnieniowych, tzn. smarowania oraz chłodzenia.

Jednym z najistotniejszych uszczelnień silnika jest uszczelka głowicy, która powinna zapewnić szczelność pomiędzy głowicą i kadłubem przez cały okres żywotności silnika. Zadaniem uszczelki głowicy jest uszczelnianie obciążonych przestrzennie w różny sposób komór spalania, kanałów (otworów) do zapewnienia przepływu płynu chłodzącego oraz oleju, otworów na śruby mocujące głowicę i otworów na elementy sterowania zaworami i wtryskiwacze. Jest ona narażona w sposób ciągły na działanie różnych substancji chemicznych: płynu chłodzącego, oleju silnikowego, spalin oraz produktów spalania paliwa i środków smarnych. Uszczelka głowicy jest narażona również w trakcie eksploatacji na bardzo skrajne obciążenia temperaturowe (około 300OC). Uszczelka głowicy poddawana jest również skrajnym obciążeniom na skutek zmiennych,...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet