Artykuły » 09/2011 » Prawo » Porady prawne

Porady prawne

Jak obecnie wygląda sprawa badania trzeźwości pracownika w zakładzie pracy?

[img_full]7148|7560|mgr Robert Gorczyca, prawnik, starszy państwowy inspektor pracy|right[/img_full]1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany do ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późń. zm.; dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości), wprowadzone tzw. ustawą deregulacyjną, czyli ustawą o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W ustawie o wychowaniu w trzeźwości wprowadzono zmianę w postaci możliwości badania trzeźwości pracownika przez organ powołany do ochrony porządku publicznego na żądanie kierownika zakładu pracy.

Zakaz dopuszczenia do pracy nietrzeźwego pracownika
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, jeżeli zachodzi podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Obowiązek zadbania o to, aby nie dopuścić takiego pracownika do pracy spoczywa na:
- kierowniku zakładu lub
- osobie przez niego do tego upoważnionej, a także
- organie nadrzędnym nad danym zakładem pracy oraz
-...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet