Artykuły » 07/2011 » Prawo » Porady prawne

Porady prawne

W jakiej sytuacji pracodawca nie odprowadza składek ZUS za starszych pracowników?

[img_full]7148|7560|mgr Robert Gorczyca, prawnik, starszy państwowy inspektor pracy|right[/img_full]W jakiej sytuacji pracodawca nie odprowadza składek ZUS za starszych pracowników?
Składka na Fundusz Pracy (FP) wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, a składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,10 proc. Podstawą do naliczania tych składek jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności. Obydwie te składki są w całości finansowane przez płatnika składek i wykazywane wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, składki nie są wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA składanym za ubezpieczonego.

Z dniem 1 lipca 2009 r. weszły w życie art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 9b ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 237, poz. 1654 z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed dniem zatrudnienia pozostawały w ewidencji osób bez pracy powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu przepisów...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet