Komputerowe przyrządy

do pomiaru geometrii kół i osi samochodów wyposażone w kamery CCD (2). W poprzednim numerze „Nowoczesnego Warsztatu” ukazała się pierwsza część artykułu poświęconego komputerowym przyrządom do pomiaru geometrii kół i osi samochodów osobowych i dostawczych wyposażonych w kamery CCD. Zawierała ona przede wszystkim omówienie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie zespołów pomiarowych i ich znaczenie dla użytkownika, ze szczegółowym opisem budowy kamery CCD. Ponadto, omówiono cechy charakterystyczne programów użytkowych. W części drugiej artykułu zostaną omówione dalsze cechy oprogramowania wykorzystywane w przyrządach komputerowych.

Kontynuując omawianie cech programów użytkowych wykorzystywanych w komputerowych przyrządach do pomiaru geometrii kół, warto zwrócić uwagę na sposoby przeprowadzania kompensacji bicia kół. Czynność kompensacji, w całym procesie pomiaru i regulacji geometrii kół, jest jedną z najbardziej czasochłonnych i uciążliwych operacji. Stąd bardzo istotnym zagadnieniem jest jakie rodzaje kompensacji rozpatrywanym urządzeniem można przeprowadzić. Wszystkie przyrządy komputerowe z kamerami CCD umożliwiają przeprowadzenie kompensacji przy podniesionym pojeździe w sposób dwu- lub czteropunktowy. Liczba „punktów” w tej metodzie nie ma znaczenia. Świadczy jedynie o jednoczesnej ilości czujników zaangażowanych do tego procesu. W metodzie dwupunktowej poszczególne odchylenia mierzą od razu dwa czujniki przy każdym kole, a w metodzie czteropunktowej tylko jeden czujnik. Ale jak już zostało wspomniane powyżej, to potrafią wszystkie przyrządy. Ważnym jest, czy w programie przyrządu występuje też procedura przeprowadzania kompensacji bicia przez przetaczanie, czyli bez konieczności unoszenia osi pojazdu (fot. 1). Procedura ta nie tylko znacznie skraca cały proces diagnostyczny, ale czyni go zdecydowanie prostszym. W tym miejscu pozwolę sobie na małą dygresję. Kompensacja przez przetaczanie sprawdza się przede wszystkim w wersjach radiowych urządzeń. W wersjach przewodowych, ze względu na pewną sztywność i ciężar przewodów, zespoły pomiarowe w trakcie przetaczania pojazdu są czasami mocno wychylone z położenia poziomego, co skutkuje poleceniem programu o powtórzeniu całej operacji. Stąd w tych wersjach urządzeń procedura ta bywa czasami trudna do realizacji w praktyce warsztatowej. Jeżeli chodzi o dokładność metody kompensacji bicia przez przetaczanie, to jest ona porównywalna z klasyczną kompensacją przez podniesienie pojazdu. Ostatnie stwierdzenie może wydawać się zaskakujące, bo przy podniesionym pojeździe pomiar powinien być dokładniejszy. I jest tak w istocie. Jednak porównywalność obu metod wynika z tego, że po podniesieniu pojazdu koła wracają do swojego rzeczywistego położenia dopiero po przejechaniu około 80 km....

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet