Duży sukces Inter Cars S.A.

– podsumowanie wyników finansowych za 2010 r. Przychody spółki ponownie rosną w dwucyfrowym tempie. Skonsolidowana wartość sprzedaży wyniosła 2,42 miliarda złotych. W stosunku do ubiegłego roku wzrost wynosi 17,6%. Pozytywne wyniki spowodowane są wciąż rosnącym popytem na rynku polskim oraz konsekwentnym rozwojem naszych spółek zagranicznych, które odnoszą duży sukces.

Obecnie możemy już mówić o wzrostach przychodów ze sprzedaży oraz zysków we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których jesteśmy obecni. Spośród spółek zagranicznych najwyższy wzrost sprzedaży zanotowały spółki Inter Cars Ukraina oraz Inter Cars Litwa. Natomiast największy udział przychodów przypadł Inter Cars Słowacja. Już dzisiaj mogę zdradzić, że przygotowujemy się do rozpoczęcia działalności w Bułgarii. Obecnie sieć dystrybucyjna Inter Cars SA liczy 140 filii w kraju i 85 poza jego granicami. Dzięki tak dużej sieci jesteśmy blisko naszych klientów, gotowi by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Odzwierciedleniem słuszności tej strategii jest stabilny wzrost naszej firmy, jak również zwiększenie liczby naszych lojalnych klientów.  Można by powiedzieć – tylko tak dalej. Jednak, w naszych rozmowach z właścicielami warsztatów, wielokrotnie pojawia się temat dystrybucji części poprzez internet. I zwykle jawi się on moim rozmówcom jako zagrożenie dla tradycyjnie prowadzonej działalności. Wydaje się, że te obawy są dość uzasadnione. Najlepiej pokazuje to przykład USA, gdzie obecnie warsztaty nie zarabiają już na...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet