Pomiary i ocena zużycia tarcz hamulcowych (2)

Zapraszam do lektury drugiej części artykułu. Polecam szczególnie fragment, w którym jest opisany pomiar z wykorzystaniem zegarowego czujnika pomiarowego. Pomiar jest prosty, ale trzeba wiedzieć jak się go wykonuje, aby uzyskane wartości pomiarów można uznać za prawidłowe i powtarzalne. Miałem okazję, pracując jako operator obrabiarek numerycznych, poznać praktycznie to i inne urządzenia pomiarowe.

Bicie osiowe części roboczej tarczy hamulcowej
Jeśli część robocza tarczy hamulcowej jest idealnie płaska, a jej zamocowanie całkowicie prostopadłe do osi obrotu, to odległość L (rys. 7), mierzona podczas obrotu tarczy hamulcowej, pomiędzy różnymi punktami powierzchni jej części roboczej a płaszczyzną odniesienia 2, prostopadłą do osi obrotu tarczy hamulcowej, będzie taka sama. W rzeczywistości odległość ta nie jest taka sama dla różnych punktów tarczy hamulcowej, a zmianę jej wartości nazywamy biciem, a dokładniej biciem osiowym części roboczej, bowiem zmiana wymiaru L następuje równolegle do osi obrotu tarczy hamulcowej. Oczywiście, tarcza hamulcowa ma również tzw. bicie promieniowe jej obrzeża, prostopadłe do osi obrotu, ale jego wartość dla tarcz hamulcowych w warunkach warsztatowych nie podlega kontroli.
[center][gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery][/center]
Pomiar bicia osiowego części roboczej tarczy hamulcowej
Do pomiaru bicia osiowego części roboczej tarczy hamulcowej używa się zegarowych czujników pomiarowych o dokładności pomiaru 0,01 mm. Czujnik pomiarowy (rys. 8a) ma zewnętrzną skalę o rozdzielczości 0,01 mm (wartość najmniejszej działki), którą można obracać. Wartości na zewnętrznej skali wskazuje główna wskazówka 3. Jej jeden pełny obrót oznacza, że końcówka pomiarowa czujnika 5 przemieściła się o 1 mm. Na tarczy czujnika znajduje się „mała” skala 2, o rozdzielczości 1 mm. Na niej wskazówka pomocnicza pokazuje „pełne” milimetry, czyli informuje nas ile pełnych obrotów wykonała główna wskazówka 3, bowiem zakres pomiarowy czujnika wynosi kilka milimetrów. Czujniki zegarowe mocuje się w szczękach 4 uniwersalnych podstawek z uchwytem magnetycznym (rys. 9) lub w szczękach specjalnych podstawek, przykręcanych do np. korpusu zacisku hamulcowego. Czujnik zegarowy styka się z mierzoną powierzchnią końcówką pomiarową 5. Jej ruch w kierunku „do środka” czujnika powoduje uruchomienie układu pomiarowego. W mojej opinii, taki czujnik zegarowy z podstawką powinien posiadać każdy warsztat, który chce obsługiwać hamulce, nawet tylko wymieniać klocki i tarcze hamulcowe. Jest to podstawowe narzędzie pomiarowe. Jest w ofercie firmy ATE. Można też szukać go w sklepach z wyposażeniem narzędziowym dla zakładów produkcyjnych o profilu mechanicznym.
1) Pomiar bicia osiowego części roboczej tarczy hamulcowej przeprowadza się jak podano poniżej.
2) Pomiar bicia osiowego części roboczej tarczy hamulcowej można przeprowadzić tylko, jeśli luz łożysk koła mieści się w dopuszczalnych granicach. Jeśli luz ten jest nadmierny, pomiar ten nie ma sensu.
   
Ponadto, jeśli luz łożysk koła jest za duży, to gdy hamulce nie pracują, tarcza hamulcowa ociera częścią roboczą o klocki hamulcowe. Natomiast podczas hamowania, współpracy klocków i powierzchni roboczej tarczy hamulcowej mogą towarzyszyć drgania i piski.

Pomiar bicia osiowego tarczy hamulcowej wykonujemy dla tarczy zamontowanej w samochodzie, przy zdjętym kole. Ponadto, firmy ATE i Brembo zalecają, by do piasty koła wkręcić śruby służące do mocowania koła lub na szpilki piasty nakręcić nakrętki (rys. 10). Pomiędzy śruby lub nakrętki służące do mocowania koła a tarczę hamulcową należy uprzednio podłożyć podkładki, by profilowane łby śrub lub nakrętki nie uszkodziły tarczy hamulcowej. Następnie należy na krzyż (przy czterech śrubach mocujących koło) lub co drugą (przy pięciu śrubach mocujących koło) dokręcić te śruby lub nakrętki, stosując moment obrotowy o wartości równej momentowi obrotowemu, która jest wymagana przy dokręcaniu tarczy koła (jeśli brak danych, to można użyć momentu dokręcania 100 Nm).
   
Tak wykonywany pomiar bicia tarczy hamulcowej odbywa się dla niej w takich samych warunkach, jakie występują, gdy do piasty koła jest zamocowana tarcza koła.

3. Czujnik zegarowy mocujemy prostopadle do tarczy hamulcowej. Niespełnienie tego warunku powoduje, że wartość bicia osiowego będzie zaniżona. Końcówka pomiarowa 5 musi dotykać do powierzchni roboczej tarczy hamulcowej w odległości 10 do 15 mm od jej zewnętrznego brzegu (rys. 8b).

4....

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet