Odzież robocza i ochronna BHP

O tym trzeba pamiętać!. Osoby odpowiedzialne za dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej powinny pamiętać, że wygoda użytkowania oraz odpowiedni dobór produktów jest tak samo ważny, jak spełnienie obowiązujących przepisów w tej materii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od przyjętych rozwiązań, pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczać pracownikom środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą. Środki ochrony indywidualnej (w tym odzież ochronna, np. trudnopalna, chroniąca przed oddziaływaniem czynników chemicznych) muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, które określone są w odrębnych przepisach (Art. 2376 § 3 kodeksu pracy), a odzież robocza, stosowana w sytuacjach, kiedy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne i sanitarne, powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Ubranie robocze to nie tylko odzież, ale także obuwie.
[center][gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
- Pamiętajmy o tym, bo według statystyk PIP najczęstszym powodem wypadków przy pracy jest upadek pracownika. Zaolejone podłoże warsztatów stwarza wysokie ryzyko poślizgu, dlatego urzeźbienie bieżnika oraz rodzaj materiałów podeszwowych ma zdecydowane znaczenie przy wyborze obuwia – informuje Karina Kozołup z Działu Marketingu i Sprzedaży PPO pp. Przy jakimkolwiek wyborze środków ochrony indywidualnej (w skrócie: śoi) powinniśmy kierować się wynikami właściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. Obowiązek spełnienia ściśle określonych wymagań bezpieczeństwa i stosowanie tylko certyfikowanych wyrobów będzie ważny na pewno w przypadku warsztatów lakierniczych (np. odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych w przypadku występowania przestrzeni zagrożonych wybuchem). Przy okazji wspomnijmy: ustawodawca nie dopuszcza używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia na stanowiskach, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi!

Kolejno należałoby dokonać optymalnego doboru śoi, kierując się zasadami: ergonomii (np. właściwych rozmiarów, kroju, odpowiedniego doboru tkaniny z której odzież jest wykonana) i wreszcie ekonomii. Zagadnienie optymalizacji kosztów związanych z użyciem odzieży roboczej i ochronnej pojawia się nawet w niewielkim warsztacie zatrudniającym kilku ludzi. Pamiętajmy w końcu, że odzież...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet