Jak to było naprawdę z modernizacją SKP?

Rok 2010 był rokiem przełomowym dla ok. 1500 SKP, dla których mijał okres 5-letniego poświadczenia albo warunkowego, przejściowego dopuszczenia wynikającego z niespełnienia wymagań budowlanych. Bardzo wielu przedsiębiorców nie do końca spełniało warunki techniczne dotyczące zarówno obiektu, jak też wyposażenia kontrolno-pomiarowego wymaganego do badań technicznych pojazdów, określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 „w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów” opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 40, Poz. 275.

Wśród wielu właścicieli stacji panowało przekonanie, że jakoś to będzie i może zostanie przedłużony termin o następne 5 lat. Stało się inaczej. Dodatkowo dał tutaj o sobie znać niewielki stopień zorganizowania środowiska SKP w związkach branżowych, organizacjach i stowarzyszeniach, które skupiają obecnie tylko ok. 20% przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach SKP. Rozgoryczenie było tym większe, że stale wzrasta liczba stacji, więc dochody każdej z nich spadają co miesiąc. Brak od 2004 roku podwyżek opłat za wykonywane badania techniczne, a ponadto likwidacja niektórych rodzajów badań powoduje, że widmo bankructwa spojrzało w oczy wielu przedsiębiorcom prowadzącym SKP. Niestety, to rozproszone środowisko nie stworzyło własnych procedur naprawczych ani mechanizmów obronnych, które mogłyby uchronić właścicieli SKP przed konsekwencjami związanymi z niespełnieniem warunków technicznych badań zawartych w Rozporządzeniu z Dz. Ustaw Nr 40.

Także głos firm wyposażających stacje w sprzęt do badań technicznych w większości skupionych wokół Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, które opiekując się wyposażeniem technicznym stacji sygnalizowały konieczność spełnienia warunków rozporządzenia, odbierany był jako „akwizycja irytująca SKP”. Efektem takiego podejścia do sprawy były tym razem naprawdę irytujące wyniki oględzin dokonywanych przez inspektorów TDT, którzy w swych ocenach nie stosują żadnego innego kryterium poza kryterium spełnienia wymagań  stawianych obowiązującymi przepisami.

W przypadku negatywnego wyniku oględzin pojawiały się dwa rozwiązania: albo poddanie się sankcji za niespełnienie zadeklarowanych warunków działalności regulowanej w postaci zakazu prowadzenia takiej działalności przez okres 3 lat, albo też pilne wykonanie nakazu wymiany sprzętu kontrolno-pomiarowego na nowy, spełniający warunki obowiązującego rozporządzenia. W tym miejscu trochę historii. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych to okres, w którym rozpoczął się...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet