Diagnozowanie zawieszenia pojazdu samochodowego

– urządzenia diagnostyczne (2). Urządzenia przeznaczone do badania układu zawieszenia metodą drgań swobodnych opisano w poprzedniej części artykułu. Obecnie zostaną przedstawione urządzenia do kontroli zawieszenia (amortyzatorów) metodą drgań wymuszonych, które działają na podstawie analizy drgań w funkcji czasu (np. Shocktester) lub analizy nacisku koła na płytę stanowiska (TUZ-1, UKA-3,5E i inne). Ta grupa urządzeń diagnostycznych jest powszechnie stosowana w stacjach kontroli pojazdów i stacjach obsługi samochodów.

1. Urządzenia działające na podstawie analizy drgań w funkcji czasu (typu Boge)
Przykładem urządzenia wykorzystującego metodę drgań wymuszonych badanego koła i elementów jego zawieszenia (w tym amortyzatora) oraz tłumienia tych drgań po usunięciu siły wymuszającej jest stanowisko Shocktester firmy Boge. Urządzenie zbudowane jest z płyt najazdowych, wprawianych w ruch przez układ wymuszający drgania składający się z silnika elektrycznego, koła zamachowego i mechanizmu mimośrodowego. Aby skompensować wpływ na wynik pomiaru sprężystości ogumienia i oporów ruchu urządzenia, w układzie zostały umieszczone sprężyny o odpowiedniej sztywności.
[center][gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery][/center]
Badanie zawieszenia (przede wszystkim amortyzatora) ma następujący przebieg. Pojazd wjeżdża kołami badanymi na płyty najazdowe i jest unieruchamiany za pomocą hamulca ręcznego. Każdy amortyzator jest badany oddzielnie. Po włączeniu silnika elektrycznego układ napędowy danej płyty wymusza drgania nieresorowanych mas badanego koła (koło, element sprężysty zawieszenia, amortyzator). Po wyłączeniu napędu występuje rezonans drgań płyty stanowiska i zawieszenia samochodu oraz następuje wytłumienie drgań. Istota pomiaru polega na wykorzystaniu zjawiska, że podczas rezonansu amplituda drgań zależy od współczynnika tłumienia. W związku z tym, jednocześnie z wyłączeniem silnika elektrycznego, jest włączane urządzenie rejestrujące amplitudę drgań w funkcji czasu (za pomocą mechanicznego pisaka na obrotowej tarczy – w starszych wersjach urządzenia). Po porównaniu otrzymanych wykresów z charakterystykami wzorcowymi dla badanego pojazdu można określić stan techniczny amortyzatora.

Nowsze odmiany tego urządzenia, na przykład Shocktester 2000 (wykres 1), Shocktester 3000 oraz Shocktester 300 AFD (fot. 1), wykorzystują obecny poziom techniki komputerowej. Budowa układu napędowego tych stanowisk jest podobna do zastosowanej w pierwszych wersjach urządzenia. Drgania zostają zarejestrowane przez czujnik ultradźwiękowy umieszczony pod ramieniem (wahaczem), przetworzone elektronicznie i przedstawione na ekranie monitora lub wskaźniku LCD, a następnie porównane z wartościami granicznymi, które zostały wprowadzone do pamięci mikroprocesora. Zasilanie i sterowanie urządzeniem realizowane jest z pulpitu sterowniczego, na którym zamontowano urządzenia do wprowadzania danych, wskaźnik LCD oraz drukarkę. Wynik badania jest podawany w formie wydruku (wykres 2) na wielobarwnej papierowej taśmie, dla każdego amortyzatora oddzielnie. Na podstawie uzyskanego wykresu można ocenić czy maksymalna amplituda drgań znajduje się w strefie bezpiecznej (kolor zielony), czy też wchodzi w strefę ryzyka (kolor żółty) lub jest w strefie niebezpiecznej (kolor czerwony). W przypadku wyposażenia stanowiska w monitor na ekranie wyświetlany jest nie przebieg drgań w funkcji czasu, lecz obwiednia przebiegu, to jest linia łącząca szczytowe wartości przemieszczeń. Udokumentowanie wyników pomiaru w formie liczbowej lub na wykresie jest wykonywane na standardowej drukarce. Podstawowe dane techniczne stanowiska do badania układu zawieszenia Shocktester 3000 firmy Boge przedstawiono w tabeli 1. Urządzenie Shocktester 3000 firmy Boge (odmiana z zespołami wibracyjnymi wbudowanymi w posadzkę stanowiska i monitorem) składa się z:
- dwóch zespołów wibracyjnych,
- jednostki sterującej (pulpitu sterowniczego).

W skład zespołu wibracyjnego wchodzą: płyta najazdowa z pokrywą, rama, układ wymuszający drgania oraz czujniki przemieszczenia. Układ wymuszający drgania składa się z silnika elektrycznego, koła zamachowego i mimośrodu. Napęd na płytę najazdową przekazywany jest za pomocą układu dźwigniowego ze sprężyną. Płyty najazdowe są mocowane do zespołów wibracyjnych. Do pomiaru przemieszczenia płyty najazdowej wykorzystywane są czujniki indukcyjne współpracujące z odpowiednim układem elektronicznym. Jednostka sterująca obejmuje: pulpit sterowniczy, komputer PC, monitor kolorowy i drukarkę. Zasilanie i sterowanie urządzeniem następuje z pulpitu sterowniczego. Wyniki pomiarów przedstawiane są na ekranie monitora. Drukarka zapewnia otrzymanie protokołu z badań. Działanie urządzenia polega na wymuszeniu drgań zawieszenia pojazdu. Po ustawieniu pojazdu kołami jednej osi na płytach najazdowych uruchamia się układ wymuszający drgania. Za pomocą układu dźwigniowego i sprężyny pojazd zostaje pobudzony do drgań o częstotliwości około 15 Hz. Po wyłączeniu napędu drgania w układzie zawieszenia gasną przechodząc przez rezonansowy obszar częstotliwości. Wówczas amplituda drgań osiąga maksymalną wartość. Czujnik indukcyjny mierzy pośrednio przemieszczenie płyty najazdowej. Wyniki badań rejestrowane są w funkcji czasu.
[center][gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
Przebieg kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia samochodu obejmuje następujące etapy:
- najechanie kołami danej osi na płyty najazdowe,
- pobudzenie układu do drgań,
- wyłączenie napędu i pomiar, w trakcie tłumienia drgań, przemieszczenia płyty najazdowej w funkcji czasu,
- porównanie otrzymanych przebiegów drgań z charakterystykami wzorcowymi dla danego pojazdu.

Urządzenia do badania układu zawieszenia metodą drgań wymuszonych według testu Boge wytwarzają również inni producenci sprzętu diagnostycznego. Na fot. 2 pokazano przykładowo urządzenie SA 2/FWT 1 firmy Maha. Stanowisko jest przystosowane do zainstalowania wagi. Jest wykonywane w dwóch wersjach: jako element składowy linii diagnostycznej (wyniki pomiarów przedstawiane są na ekranie monitora centralnej jednostki sterującej) lub jako urządzenie samodzielne z kolumną sterowniczą i wyświetlaczami. Urządzenia do badania zawieszenia metodą drgań wymuszonych, działające według testu Boge, oferowane są między innymi przez takich...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet