Oprogramowanie dla SKP

– to trzeba wiedzieć. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędnym elementem wyposażenia każdej stacji kontroli pojazdów jest rejestr badań technicznych prowadzony w formie elektronicznej. Wymóg taki narzuca rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 155 z 2009 r.).

Rozporządzenie precyzuje jakie dane powinny być zamieszczane i zbierane w rejestrze. W celu m.in. zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienia procesów rejestracji pojazdów została stworzona centralna ewidencja pojazdów (CEPiK). Jednym ze źródeł zasilania danymi CEPiK są stacje stacje kontroli pojazdów. Dotychczas dane te były przekazywane za pośrednictwem starostw, natomiast obecnie informacje o badaniach technicznych są przekazywane w trybie teletransmisji bezpośrednio do CEPiK. Obowiązek taki nakłada wprowadzone w 2010 roku rozporządzenie MSWiA. Dlatego też,...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet