Diagnostyka układów elektronicznych

Ze względu na coraz większy udział systemów elektronicznych w konstrukcjach poszczególnych układów i podzespołów pojazdów samochodowych posiadanie specjalistycznych przyrządów umożliwiających ich komunikację ze sterownikiem pojazdu jest obecnie wręcz niezbędne praktycznie w każdym warsztacie świadczącym usługi w zakresie obsługi, diagnozowania i ich naprawy.

Postęp w zakresie elektroniki doprowadził do sytuacji, w której samochody stały się coraz bardziej bezpieczne i ekologiczne, silniki uzyskują coraz lepsze osiągi, a jazda samochodem stała się w pełni komfortowa. Wszechobecna elektronika daje wiele korzyści z punktu widzenia użytkownika pojazdu do chwili wystąpienia jakiejkolwiek usterki w funkcjonowaniu któregokolwiek systemu. W przeszłości proste usterki można było usunąć we własnym zakresie przy posiadaniu choćby przeciętnej wiedzy z zakresu funkcjonowania poszczególnych układów pojazdów samochodowych. Obecnie stało się to wręcz niemożliwe i każda usterka zmusza użytkownika do skorzystania ze specjalistycznego warsztatu posiadającego odpowiedni sprzęt diagnostyczny i znaczny zakres wiedzy z zakresu funkcjonowania poszczególnych systemów elektronicznych zarządzających pracą poszczególnych układów i podzespołów pojazdu.
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
Elektroniczne systemy sterujące stanowią zespół wielu współpracujących ze sobą układów mikroprocesorowych, których zadaniem jest zbieranie rozmaitych sygnałów otrzymywanych z odpowiednich czujników, ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym, dokonywane przez sterownik i przekazywanie do poszczególnych elementów wykonawczych. W trakcie tego procesu sterownik, który nadzoruje pracę wszystkich systemów analizuje w sposób ciągły informacje otrzymywane z czujników i porównuje je z wartościami zapisanymi z swojej pamięci, a w przypadku stwierdzenia niezgodności przekazuje do elementów wykonawczych systemu wartości skorygowane, modyfikujące w odpowiedni sposób pracę poszczególnych układów. W celu ciągłego monitorowania poprawności działania wszystkich systemów elektronicznych sterownik realizuje funkcję tzw. samodiagnozy, która wykorzystuje zapisane w pamięci procedury kontrolno-diagnostyczne. Polegają one na analizie spływających do sterownika z czujników i elementów wykonawczych sygnałów oraz ich interpretacji. W przypadku wykrycia istotnych niezgodności pomiędzy otrzymanymi wartościami, a tymi zapisanymi w pamięci sterownika, określonymi jako pożądane systemy samodiagnozy, interpretuje zaistniałą sytuację jako wystąpienie jakiejś usterki w systemie i rejestruje w swej...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet