Artykuły » 09/2010 » Prawo » Warto wiedzieć!

Warto wiedzieć!

Porady prawne

[img_full]7148|7560|mgr Robert Gorczyca, prawnik, starszy państwowy inspektor pracy|left[/img_full]Czy pracodawca nadal ma obowiązek w swoim zakładzie pracy zapewnić pracownikom palącym papierosy pomieszczenie-palarnię?
Obecnie obowiązuje zakaz palenia w zakładach pracy poza wyodrębnionymi pomieszczeniami. Firmy muszą je wydzielać, np. ze względu na znaczną liczbę pracowników lub stosowane technologie. Zdarzało się, że Państwowa Inspekcja Pracy lub sądy nakazywały pracodawcom wydzielanie pomieszczeń, w których można palić. Na przykład w wyroku z 4 kwietnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zapewnienie pracownikom określonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym także palarni, jest bezwzględną powinnością pracodawcy (sygn. akt I OSK 892/06). Jednakże nastąpiła zmiana przepisów ww. kwestii, które zaczną obowiązywać od listopada 2010 r. Pracodawca nie będzie miał obowiązku wydzielania pomieszczeń w zakładzie pracy, w których można będzie palić. Sąd lub Państwowa Inspekcja Pracy nie będą mogły przymusić do wydzielania takich pomieszczeń. Firmy samodzielnie będą podejmować decyzję o utworzeniu lub likwidacji palarni w miejscu pracy. Wydzielenie takich pomieszczeń będzie więc wyłącznie zależało od woli pracodawcy. Tak wynika z ustawy...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet