Badania techniczne w SKP

Pojazdy samochodowe w trakcie ich użytkowania ulegają procesom naturalnego starzenia oraz zużycia, wynikającego z warunków pracy poszczególnych mechanizmów, podzespołów i elementów. W związku z tym, że samochody jako środki transportu uczestniczą w ruchu drogowym, muszą zapewnić w okresie ich eksploatacji maksymalny do uzyskania poziom bezpieczeństwa. Dlatego też, ich aktualny stan techniczny musi być okresowo sprawdzany przez odpowiednio przygotowane i wyposażone placówki usługowe, nadzorowane przez właściwe organy administracji państwowej. Uprawnionymi do wykonywania badań technicznych obiektami są stacje kontroli pojazdów.

Ze względu na fakt, iż liczba poruszających się po polskich drogach pojazdów samochodowych wzrasta w ciągu ostatnich lat w ogromnym tempie, w funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów widoczne są także istotne zmiany. Dotyczy to zarówno ich liczby, jak i wymagań, które muszą spełniać na bieżąco w trakcie wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących szeroko pojętej motoryzacji. W niedalekiej przeszłości, bo zaledwie 15-20 lat wstecz, liczba funkcjonujących stacji kontroli pojazdów była kilkukrotnie mniejsza niż obecnie. Na koniec 2009 roku zarejestrowanych było w kraju około 3,5 tysiąca działających tego typu placówek kontrolno-usługowych. W związku z wprowadzaniem w pojazdach samochodowych nowych rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych układów oraz podzespołów, zmieniają się również na bieżąco przepisy dotyczące zakresu wykonywanych badań technicznych. Efektem takich zmian było w ostatnich latach wprowadzenie kilku nowych, niewymaganych poprzednio urządzeń kontrolno-pomiarowych na stacji kontroli pojazdów.
[img_full]7364|8175||none[/img_full]
Zmieniają się również na bieżąco przepisy dotyczące funkcjonowania samych stacji kontroli pojazdów jako podmiotów gospodarczych oraz uprawnień, czyli zakresów wykonywanych badań technicznych. Pomimo wielu wymogów proceduralnych do spełnienia oraz dość znacznych nakładów finansowych (kwota rzędu 600- 800 tys. zł) niezbędnych do uruchomienia stacji kontroli pojazdów, ich liczba ciągle wzrasta. Jest to oczywiście z korzyścią dla przeciętnego użytkownika pojazdu, ponieważ mimo wielokrotnie większej liczby pojazdów niż kilka lat temu, nie trzeba już na tego typu usługę czekać w kolejkach. Do utworzenia funkcjonującej stacji kontroli pojazdów niezbędne jest uzyskanie wielu pozwoleń i spełnienia odpowiednich wymagań proceduralnych. Wszystkie wymogi formalnoprawne związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów można podzielić na kilka grup, dotyczących:
- prowadzenia samej działalności...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet