Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu

[img_full]7363|8172||left[/img_full] Na rynku pojawiła się książka pt. „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” dopuszczona do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wpisana do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010. W podręczniku,...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet