LPG – interesująca alternatywa

Nie potwierdzają się informacje o kryzysie LPG w Polsce. Kryzys gazowy na początku roku 2009 obejmujący Rosję i Ukrainę, a który został rozszerzony także na Unię Europejską, uświadomił wielu osobom znaczenie dywersyfikacji dostaw oraz konieczność pozyskiwania większej ilości energii z innych źródeł niż gaz ziemny.

Specyficzna logistyka dostaw gazu skroplonego LPG, a więc dostawy statkami, cysternami kolejowymi oraz drogowymi umożliwia natychmiastową zmianę możliwości nabycia, zróżnicowania źródeł dostaw i dróg transportu. Należy zauważyć, że problemy z dostawami gazu nie dotyczyły LPG, który w sytuacji zakłóceń w dostawach gazu ziemnego jest jego doskonałym substytutem. Jeżeli zostanie to właściwie przewidziane, urządzenia zabezpieczające dostawy LPG mogą być instalowane jako rozwiązanie rezerwowe zarówno dla potrzeb komunalno-bytowych, jak i przemysłowych. W przypadku dramatycznych braków gazu ziemnego w Europie Środkowej i Wschodniej nie tylko dla odbiorców indywidualnych, ale także dla kluczowych zakładów przemysłowych z branży hutniczej, motoryzacyjnej czy farmaceutycznej, zalety posiadania takiej opcji na miejscu są oczywiste. LPG jest perfekcyjnie dostosowane do pełnienia tej roli. Rozwój wypadków z początku 2009 roku związany z kryzysem w dostawach gazu ziemnego uwidocznił zalety gazu skroplonego LPG, Są to:

Mnogość źródeł: LPG może powstawać na dwa sposoby – z odwiertów w ziemi i przeróbki ropy naftowej w rafineriach. Dlatego dostawy LPG nie są warunkowane dostępnością jednego źródła. Ponadto, dzięki istnieniu wysoko rozwiniętego rynku międzynarodowego, import LPG w Europie jest geograficznie zdywersyfikowany.

Elastyczna i zdecentralizowana sieć dystrybucji: Zamiast polegać na wrażliwej na zakłócenia dostaw stałej sieci, LPG może być transportowany do dowolnego miejsca, używając w tym celu optymalnego połączenia poprzez morze, kolej czy drogi. Europejska samowystarczalność: Chociaż europejscy operatorzy LPG są aktywni także...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet