Diagnozowanie układu napędowego – zadymienie spalin (3)

W poprzednich częściach opisano metody pomiaru stopnia zadymienia spalin, stosowane jednostki pomiarowe, warunki techniczne i przebieg pomiaru zadymienia spalin, kryteria oceny stanu technicznego silnika na podstawie stopnia zadymienia spalin, rodzaje i zasadę działania dymomierzy. Obecnie zostaną przedstawione rozwiązania konstrukcyjne wybranych dymomierzy oraz możliwości pomiaru zawartości cząstek stałych.

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne dymomierzy
W dalszej części przykładowo przedstawiono wybrane dymomierze absorpcyjne o częściowym przepływie spalin różnych firm.

MDO 2 (MDO 2 LON) firmy Maha
Dymomierz MDO 2 (rys. 1) składa się z dwóch części: modułu pomiarowego (komory pomiarowej) i przenośnego terminala ręcznego połączonych ze sobą przewodem. Dymomierz ma zwartą obudowę metalową i osłonę z tworzywa sztucznego. Elementy mające kontakt ze spalinami (komora pomiarowa, sonda poboru spalin) wykonane są ze stali nierdzewnej. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i szybkim nagrzewaniem komór pomiarowych oraz prostą obsługą. Przyrząd umożliwia pomiar chwilowy (test swobodnego przyspieszania) lub ciągły (współpraca z hamownią podwoziową). Do połączenia z komputerem PC lub innymi urządzeniami służy złącze RS 232. Zaletą urządzenia jest możliwość zasilania z gniazda zapalniczki (12/24 V) lub z instalacji (230 V). Konstrukcja dymomierza pozwala na jego wykorzystanie w warunkach stacjonarnych i mobilnych. Terminal ręczny wyposażony jest w mikroprocesor, wyświetlacz LCD, klawiaturę i wewnętrzną drukarkę. Wyniki pomiaru mogą być wyświetlane oraz drukowane w formie graficznej i liczbowej. Można graficznie przedstawić zadymienie w funkcji prędkości obrotowej silnika. Przyrządem steruje się za pomocą przyjaznego dla użytkownika menu obsługowego. Modułem dymomierza steruje się z terminala ręcznego lub z komputera zewnętrznego. Czujniki (sondy) do pomiaru temperatury oleju i prędkości obrotowej silnika mogą być łączone do komory pomiarowej lub terminala ręcznego. Wersja MDO 2 LON, dzięki zastosowaniu systemu modułów funkcyjnych, stwarza dodatkowe możliwości rozbudowy urządzenia oraz przyłączenia dodatkowego oprzyrządowania zgodnie z wymogami użytkownika. Pozwala to na wykorzystanie dymomierza w systemie pomiarowym linii diagnostycznej (sieć Eurosystem lub ASA). Przez zastosowanie wspólnej z wieloskładnikowym analizatorem spalin koncepcji technicznej i konstrukcyjnej, stworzono możliwość konfiguracji kompleksowego stanowiska diagnostycznego do badania spalin zarówno silników o zapłonie iskrowym, jak i samoczynnym. Wielofunkcyjne stanowisko firmy Maha (rys. 2) składa się z: analizatora spalin (MGT 5), dymomierza (MDO 2 LON), jednostki komputerowej z monitorem i drukarką oraz mobilnego wózka. Takie stanowisko przystosowane jest do: rozbudowy i zmiany konfiguracji, adaptacji procedur pomiaru do nowych przepisów, dostarczania danych niezbędnych do wykonania pomiaru, wyświetlania wyników pomiaru i śledzenia przebiegu procesu pomiarowego, wydruku wyników pomiaru oraz archiwizacji wykonanych badań.
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery][/center]
Oliver D 60 firmy Arcon
Często spotykany w krajowych stacjach kontroli pojazdów dymomierz Oliver D 60 (rys. 3) należy do grupy urządzeń absorpcyjnych z częściowym poborem spalin. Jest przyrządem o zwartej konstrukcji, prostym w użyciu, zautomatyzowanym w działaniu. Sterowany mikroprocesorem. Został wyposażony w wewnętrzną drukarkę i jest przystosowany do współpracy z komputerem zewnętrznym PC. Próbka gazów spalinowych pobierana jest sondą ze stali nierdzewnej i kierowana przewodem elastycznym do optycznej komory pomiarowej. Po przejściu przez część pomiarową spaliny są kierowane na zewnątrz. Stopień zadymienia spalin wyrażany jest za pomocą współczynnika pochłaniania światła K. Urządzenie może być zasilane z wbudowanego akumulatora (napięcie 12 V) lub z sieci 230 V (przez zasilacz). Komora pomiarowa dymomierza znajduje się w szafce umieszczonej na wózku. Przenośny terminal sterujący z wyświetlaczem i przyciskami umożliwia zdalne, przewodowe sterowanie przyrządem (z miejsca kierowcy). Dymomierz jest wyposażony w złącze szeregowe RS 232 umożliwiające połączenie z komputerem PC i zewnętrzną drukarką. Do urządzenia można podłączyć sondy do pomiaru prędkości obrotowej i temperatury silnika.

Charakterystyka dymomierza Oliver D 60:
- umożliwia pomiar zadymienia w całym zakresie prędkości obrotowych silnika,
- jednoosobowa obsługa,
- krótki czas nagrzewania i automatyczna kalibracja,
- automatyzacja cyklu pomiarowego z informacją o kolejnych etapach,
- terminal sterujący został wyposażony w czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny i funkcjonalne przyciski,
- wbudowana drukarka umożliwia otrzymanie protokołu z badań zawierającego wyniki pomiaru, datę i czas pomiaru oraz dane stacji kontroli pojazdów.

W skład wyposażenia uzupełniającego wchodzą sondy (czujniki) do pomiaru prędkości obrotowej silnika i temperatury oleju...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet