Gwałtowny wzrost konsolidacji rynku

Najbardziej ucierpiały salony jednomarkowe. Multibranding receptą na kryzys? 25 marca br. ogłoszono po raz trzeci listę największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP 50. Lista została przygotowana przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar oraz firmę doradczą DCG Dealer Consulting. Listy takie są publikowane corocznie na wszystkich rozwiniętych rynkach dealerskich świata, m.in. w USA, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech czy Holandii.

„ Ciekawe jak (…) wskaźniki zareagują na osłabienie koniunktury, a może nawet recesję, którą wróżą coraz częściej dla Polski analitycy ekonomiczni” – zostało napisane w podsumowaniu listy TOP 50 2007/2008 ogłoszonej w listopadzie 2008 roku. I rzeczywiście, wskaźniki opisywane przez listę w roku 2009 zareagowały ciekawie.

Na podstawie list TOP 50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku. W roku 2009 na polskim rynku dystrybucji samochodów wskaźnik ten znacząco wzrósł. W roku 2007 wynosił on 31,16%, w roku 2008 wzrósł o niespełna 0,27% do 31,43%, ale już w roku 2009 wyniósł aż 34,08 procenta. Żaden europejski rynek dealerski nie przeżył w tym czasie takiego skoku. Mało tego, na żadnym europejskim wskaźnik konsolidacji nie wzrósł nigdy tak znacznie w ciągu jednego roku. Pojawia się pytanie: co miało wpływ na to zjawisko i czy proces ten nadal będzie postępował w takim tempie. Odpowiedź na pierwszą część pytania jest dość prosta, ale na drugą będzie niejednoznaczna. Znaczny wpływ na wzrost poziomu sprzedaży największych dealerów miał bowiem ogromny sięgający 20 procent rynku w roku 2009 roku reeksport samochodów do Europy Zachodniej. A najwięksi polscy dealerzy brali udział w tym zjawisku w znacznie wyższym stopniu niż średnia rynkowa. Dodatkowo jest na liście TOP50 2009 kilka firm, które osiągnęły swoją pozycję głównie dzięki reeksportowi. I raczej nie utrzymają jej w roku obecnym.
[img_full]7080|7364|Wykres 1. Procentowy WZROST SPRZEDAŻY aut w Polsce 2009: TOP 50 vs. cały rynek|none[/img_full]
Drugim czynnikiem, który wpłynął na zjawisko wzrostu konsolidacji była znaczna aktywność w otwieraniu nowych placówek i pozyskiwaniu nowych marek przez wiele firm z grupy największych polskich dealerów. Oba wymienione wyżej czynniki spowodowały także, że najwięksi polscy dealerzy w większości oparli się rynkowej stagnacji....

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet