Kabina lakiernicza na zewnątrz

wymaga pozwolenia na budowę! Dostawcy kabin lakierniczych często wprowadzają swych klientów w błąd informacją że „wolnostojące urządzenie technologiczne nie połączone na stałe z gruntem i zmontowane na zewnątrz” – nie wymaga pozwolenia na budowę. Jak w wielu innych przypadkach, z powodu nieznajomości przepisów, rozpowszechniana jest kolejna, szkodliwa i nieprawdziwa informacja.

Inwestor planujący ustawienie kabiny lakierniczej na działce, na zewnątrz budynku, musi uzyskać Pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 161 poz. 1279 z 2009). W myśl zawartych tu przepisów kabina lakierniczo-suszarnicza jest budowlą, co ustawodawca określił w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

[img_full]6918|6861||left[/img_full] Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: pkt. 3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska; drogi; linie kolejowe; mosty; wiadukty; estakady; tunele; przepusty; sieci techniczne; wolno stojące maszty antenowe; wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe; budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne; zbiorniki; wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne; oczyszczalnie ścieków; składowiska odpadów; stacje uzdatniania wody; konstrukcje oporowe; nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych; sieci uzbrojenia terenu; budowle sportowe; cmentarze; pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Analizując budowę kabiny lakierniczej, posiadającej ściany, dach i wrota wjazdowe, przy odrobinie złej woli uznać można ją za samodzielny budynek wykonany z płyt warstwowych. Wprawdzie ma on jedną tylko funkcję – techniczną lub technologiczną, ale z punktu widzenia przepisów Prawa Budowlanego nie zmienia to jego konstrukcji, budowy i gabarytów. W tym przypadku nie ma już wątpliwości co do konieczności uzyskania pozwolenia na budowę pomieszczenia o średniej wielkości 28 m/kw. Rozpowszechniana plotka o rzekomej możliwości ustawienia kabiny lakierniczej na podstawie stalowej bez żadnych zgłoszeń czy pozwoleń opiera się o źle rozumiany zapis o tzw. trwałym powiązaniu obiektu z gruntem. Przewija się on w niektórych paragrafach ustawy. Żeby nie odnosić się tu wyłącznie do przykładu budynku murowanego na fundamentach betonowych i wykazywania podobieństw z kabiną, porównajmy ją z kontenerowym pawilonem handlowym o podobnej powierzchni 28 m/kw. Gdyby dostawca tego obiektu przywożonego na ciężarówce i ustawianego dźwigiem na docelowym miejscu użytkowania posługiwał się taką plotkarską nadinterpretacja przepisów, jak ma to miejsce w przypadku kabin lakierniczych, mógłby uznać, że:

...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet