Analizatory spalin


Pomimo tworzenia coraz doskonalszych rozwiązań konstrukcyjnych samochodowych silników spalinowych i wprowadzania elektronicznych układów sterowania procesem tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej oraz samego spalania jej w cylindrach, spaliny i tak są nadal poważnym źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Do toksycznych substancji chemicznych zawartych w spalinach zaliczyć trzeba z pewnością:
- tlenek węgla (CO),
- węglowodory (HC),
- tlenki azotu (NOX).

W związku z tym wprowadzane są nowe, coraz bardziej rygorystyczne, normy dopuszczające określoną (coraz mniejszą) zawartość toksycznych substancji chemicznych zawartych w spalinach. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy do 30.09.1986 roku zawartość tlenku węgla (CO) przy prędkości biegu jałowego do 4,5 proc. Dla pojazdów zarejestrowanych pomiędzy 1.10.1986 roku a 30.06.1995 roku dopuszczalna zawartość tego związku nie może już przekroczyć wielkości 3,5 proc. Z kolei dla pojazdów zarejestrowanych po 30.06.1995 roku zawartość tlenku węgla nie może przekroczyć:
- 0,5 proc. przy obrotach biegu jałowego;
- 0,3 proc. przy prędkości obrotowej w przedziale 2000-3000 obr./min.Analizatory spalin jako urządzenia metrologiczne podlegają w trakcie użytkowania okresowej kontroli.

Urządzeniami stosowanymi do kontroli emisji toksycznych składników w spalinach są obecnie wieloskładnikowe analizatory spalin. Dokonują one w trakcie pomiaru analizy składu spalin i wykrywają ich udziałową zawartość.
Do mierzonych przez analizator składników spalin zaliczyć trzeba:
- tlenek węgla (CO),
-...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet